محل تبلیغات شما

کلید دانش جهان بینی ، توجه کردن به هستی است ، یعنی اگر انسان به هستی دقت و نگاه کند و از آن استفاده کند و تطبیق بدهد ، کارها ساده می شود ، بدون نگاه کردن به هستی و بدون دقت کردن ، ما در جهان بینی نمی توانیم پیشرفتی داشته باشیم.

کسانی که به طور کامل در چرخه آموزش و خدمت قرار می گیرند در بهترین وضعیت ممکن پروسه درمان اعتیاد خود را با کمترین به هم ریختگی پشت سر می گذارند ، امری که در تعریف آن گفته می شود هم سخت و هم سهل است ، سهل بودن آن خاص این افراد است.

وقتی انسان محک می خورد در عمل نشان می دهد که چه کاری از دستش بر می آید و چه کاره است ، کسی که می خواهد درمان شود باید در عمل نشان دهد که چه کاره است و در عمل نشان دهد که درمان یعنی چه؟


بخش مهم آموزش در کنگره 60 ، کارگاههای آموزشی می باشد. اگر از ما سوال کنند بزرگترین اتفاق آموزشی و رویداد آموزشی در کنگره 60 چی هست ، همین کارگاههای آموزشی می باشند ، اعم از نظر زمان و مباحث و موضوعات و تعداد شرکت کنندگان. بنابراین می طلبد که این کارگاهها و دستور جلسات را جدی بگیریم و هیچ دستور جلسه ای را یاد نگرفته رد نشویم و هیچ جلسه ای را دیر شرکت نکنیم.

هیچ راهی جز در کنگره 60 برای رسیدن به سلامتی و درمان قطعی اعتیاد وجود ندارد و اگر ما این سلامتی و این راه را نبینیم در حقیقت دچار بی حسی شده ایم و باید قدر سلامتی خودمان را بدانیم.

ما برای رسیدن به سلامتی مان هیچ قیمتی نمی توانیم تعیین کنیم و فقط باید قدر این فضا و آموزشها را بدانیم.

در کنگره 60 به جیب مصرف کننده نگاه نمی کنند ، نگاه گنگره ، نگاه معنوی است. تمام موفقیتهای کنگره از ابتدا تا کنون به لحاظ تبعیت از صراط مستقیم بوده است.

تمام کسانی که در کنگره خدمت و فعالیت می کنند محبت را باید همیشه به عنوان یکی از اصول خودشان در نظر داشته باشند. خدمتشان ، برخوردشان و کمکش باید بر اساس محبت باشد و فراموش نکنیم که محبت کردن را در خدمت کردن تمرین کنیم. ((تکرار منظم موضوع))

برای درک مفهوم واقعی محبت باید خیلی مسائل را آموزش دیده و یاد بگیریم و خیلی موضوعات را متوجه نشویم تا آن محبت را بتوانیم به صورت مفهوم واقعی و یا خالص پیاده و و اجرا نماییم و برای رسیدن به محبت نیاز به آموزش و تمرین بسیار داریم . .تایپ مسافر مصطفی   مسافر منصور
مورخ ۹۸/۱/۱4

ره توشه سفر ( بخش 92 )

ره توشه سفر ( بخش 90 )

ره توشه سفر ( بخش 89 )

، ,کنگره ,محبت ,آموزشی ,سلامتی ,درمان ,در کنگره ,کنگره 60 ,به هستی ,است ، ,برای رسیدن

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی